Når bedriften har gjeldsproblemer

Når bedriften har gjeldsproblemer

Tvist/uenighet om pengekrav

Dersom bedriftens gjeldsproblemer har sitt grunnlag i et omtvistet pengekrav, vil det i mange tilfeller være hensiktsmessig å få rettmessigheten av pengekravet vurdert. Hviler pengekravet på en avtalemessig forpliktelse til å kjøpe/selge en vare eller tjeneste, og det foreligger brudd på avtalen fra motpartens side, kan bedriften etter omstendighetene ha rett til å tilbakeholde betalingen, hel eller delvis reduksjon i kravet, erstatning m m. Også andre juridisk forhold kan gi grunnlag for reduksjon eller bortfall av gjeldsplikt for eksempel foreldelse og passivitet.

Privat gjeldsoppgjør

Med privat gjeldsoppgjør menes at bedriften selv forhandler med en eller flere kreditorer med sikte på å komme frem til en gjeldsavtale. Forslag til privat gjeldsoppgjør fremsettes av skyldneren og kan gå ut på betalingsutsettelse, reduksjon i gjeld, deloppgjør, refinansiering m.m. Formålet med slike private gjeldsoppgjør vil enten være å sikre fortsatt drift eller på avvikling og opphør av virksomhetens drift.

Søk hjelp raskt

Uansett hvordan bedriften kom i denne situasjon, må du ikke la gjelden vokse over hodet på deg. Som vi kort har beskrevet over, finnes det løsninger til det beste for både kreditor og din virksomhet. Søk juridisk bistand med din bedrifts gjeldsproblemer før det er for sent.

Få svarene

Gjeldsproblemer?

gjeldsproblemer - Kalkulator og pengesedler - Advokat Vidar Sinding ASDet går ikke lang tid fra et gjeldsproblem oppstår til man stiller seg spørsmål av typen:
Hva er jeg forpliktet til å betale? Er inkassosalæret lovlig? Kan gjelden være foreldet? Hva innebærer å være kausjonist? Kan jeg hindre eller få utsatt tvangssalget? Har jeg krav på hjelp fra det offentlige? Og hvordan forhandler jeg med kreditorene?

Advokat Vidar Sinding AS hjelper deg med å få orden på økonomien og velge de rette løsningene.

Få svarene

Del denne siden

Share