Erstatningsrett - Advokat Vidar Sinding AS

Erstatningskrav har sitt grunnlag i at det er forvoldt en skade på person eller gjenstander. Den annen part er som oftest et forsikringsselskap, en privatperson eller bedrift.

Erstatningsrett

Norsk erstatningsrett krever som hovedregel at skaden lar seg verdsette økonomisk. Således er erstatningsretten hovedsakelig økonomisk fundert. En erstatningsrettslig relevant skade er vanlig å definere som en negativ effekt som kan verdsettes i penger.

Uenighet kan gjelde om skaden er forvoldt uaktsomt, om det er årsaksammenheng mellom hendelsen og den skade som er oppstått, og hva som er korrekt erstatningsopgjør.

Juridisk bistand

Mener du at du har lidd tap eller skade som gir deg rett til erstatning ta kontakt med oss, slik at vi kan se på saken for deg. Ettersom erstatningsrett har sitt grunnlag i uskreven rett (rettspraksis), kan bistand fra advokat som kjenner rettsområdet være avgjørende. Vårt firma har god kunnskap om alle sentrale erstatningsrettslige temaer.

Finne gode løsninger

Vi har omfattende erfaring med rettsprosedyrer i alle rettsinstanser og ført en mengde ulike erstatningssaker for domstolene. Men før vi lar en konflikt / sak gå så langt gjør vi selvfølgelig vårt ytterste for å finne løsninger uten å måtte ty til rettsapparatet.
Se også Lov om skadeserstatning [skadeserstatningsloven].

Del denne siden

Share