Gjeldsproblemer privat - Ikke la gjelden vokse over hodet på deg - Advokat Vidar Sinding AS

Det går ikke lang tid fra at gjeldsproblemer privat oppstår til man stiller seg spørsmål av typen: Hva er jeg forpliktet til å betale? Er inkassosalæret lovlig? Kan gjelden være foreldet? Hva innebærer å være kausjonist? Kan jeg hindre eller få utsatt tvangssalget? Har jeg krav på hjelp fra det offentlige? Og hvordan forhandler jeg med kreditorene?

En mengde lovbestemmelser

Rundt omkring i vår lovgivning finnes en stor mengde lovbestemmelser som regulerer ulike aspekter av gjeld og gjeldsproblematikk; stiftelse, ugyldighet, betjening, renter, egenkapitalkrav, innfrielse (opphør), tvangsinndrivelse og sletting. I godt og vel 20 år har vi jobbet med gjeldsproblematikk for privatpersoner og bedrifter. Dette har gitt oss en genuin innsikt i regelverk og praktiske problemstillinger og dermed de beste forutsetninger for å gi deg god og sikker rådgivning.

Noen gode råd om privatøkonomi

Dersom du har fått et gjeldsproblem vil jussen kunne være til stor hjelp. Men uansett hvor nyttig reglene måtte være for deg, vil det alltid være en grunnleggende forutsetning for å unngå gjeldsproblemer at du praktiserer god og sunn privatøkonomi. Og har du allerede fått problemene i fanget, vil det å foreta kloke og fornuftige privatøkonomiske valg i fremtiden være helt avgjørende for om du vil lykkes med å finne varige og gode løsninger.

Det å praktisere sunn og fornuftig privatøkonomi kan også få betydning for dine juridiske rettigheter. Der hvor du på ett eller annet vis kan klandres for din egen gjeldssituasjon, vil du i praksis ha et svakere juridisk vern, for eksempel kan det være til hinder for offentlig gjeldsordning at søkeren på sterk klanderverdig måte ha unnlatt å oppfylle sine forpliktelser så langt det var mulig.

Råd nr 1 – Få oversikt!
Sørg for å få best mulig oversikt over økonomien din. Lag oversikt over inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Bruk gjerne vårt budsjett eller SIFOs referansebudsjett på www.sifo.no.

Råd nr 2 – Vær aktiv!
Ta straks kontakt med kreditorene dine. Fortell at du har økonomiske problemer og forklar hvorfor. Vis dem gjerne budsjettet ditt. I samtalen med dine kreditorer bør du ta initiativet til å komme til enighet. Oppnår dere enighet bør innholdet gjengis i en skriftlig avtale eller bekreftelse.

Følgende tiltak kan foreslås:

– Refinansiering
– Endret nedbetalingsplan (endring av terminbeløp, nedbetalingstid m.m.)
– Avdragsfrihet
– Rentenedsettelse
– ”Frys”, dvs at gjelden ikke betjenes i en kortere periode og at det heller ikke påløper renter i ”frys”-perioden
– Sletting av gjeld, helt eller delvis. Det kan gjelde hovedstol, renter og påløpte inkassoutgifter

Råd nr 3 – Søk hjelp!
Hvis du ikke klarer å løse dine gjeldsproblemer kan du søke hjelp hos:

– Kommunale gjeldsrådgivere
– Nav. Kontakt Nav på telefon 80045353 eller på www.nav.no
– Namsmannen, se på www.politi.no
– Advokater
– Forbrukerrådet. Kontakt Forbrukerrådet på telefon 03737 eller på www.forbrukerradet.no
– Organisasjoner/foreninger med formål å bistå ved gjeldsproblemer (f eks Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) og deres nettside www.gjeld.org)
– Private gjeldsrådgivere
– Kontor for fri rettshjelp/advokatvakten. Mer informasjon finner du på www.advokatenhjelperdeg.no og www.oslo.kommune.no/bolig-og-sosiale-tjenester/fri-rettshjelp/ (bare for Oslo)

Råd nr 4 – Klage hvis noe er feil!
Er dine gjeldskrav uberettiget kan du be om bistand fra advokat. Du kan også i visse tilfeller inngi klage til:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo
Tlf. 22 20 30 14
www.finansklagenemnda.no

Inkassoklagenemnda
Postboks 311, 3201 Sandefjord
Tlf. 33 47 56 57
FinKN Inkasso

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. 22 93 98 00
www.finanstilsynet.no

Forbrukerrådet
Postboks 4594 Nydalen
0404 Oslo
Tlf. 23 40 05 00
www.forbrukerradet.no

Forbrukerrådet har i samarbeid med næringslivet opprettet en rekke klagenemnder innenfor ulike områder. Der du har fått et pengekrav (faktura ol.) som du mener er uberettiget, kan du inngi klage til noen av disse nemndene. Her følger en oversikt over klagenemndene:

Bolig
• Boligtvistnemnda
• Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester
• Reklamasjonsnemnda for takstmenn

Bil
• Parkeringsklagenemnda
• Klagenemnda for bilutleie

Reise og transport
• Transportklagenemnda (pakkereise, fly og tog)

Finans og forsikring
• Finansklagenemnda Bank
• Finansklagenemnda Person
• Finansklagenemnda Skade
• Finansklagenemnda Eierskifte
• Inkassoklagenemnda

Telefoni og bredbånd
• Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon

Strøm
• Elklagenemnda

Gravferd
• Klagenemnda for gravferdstjenester

Vask og rens
• Klagenemnda for vask og rens

Foto
• Reklamasjonsnemnda for fotografarbeider

Del denne siden

Share