Vårt advokatfirma dekker et bredt spekter av juridiske fagfelt / rettsområder:

Gjeld privat
Gjeld bedrift
Eiendom
Tvangsfullbyrdelse
Kontrakter
Selskapsrett
Førerkortsaker
Naturskade
Erstatningsrett
Arv og testament

Finner du ikke det jurudiske fagfelt / rettsområde som du mener saken din passer innunder, ta likevel kontakt med oss. Utover listen over, har våre ansatte fagkunnskaper som omfatter et stort spekter av juridiske fagfelt / rettsområder.

Spør advokaten

Spør advokaten

Person som skriver på en laptop - spør advokatenEr du usikker på om problemet ditt bør / kan løses av en advokat, kan du også benytte vår nett tjeneste – Spør advokaten –.

Her kan du få besvart et spørsmål og få en rask avklaring for kun kr. 300,- inkl. mva.

Spør advokaten
Share