En dame som eier sin egen blomsterbutikk - selskapsrett

Selskapsrett

Det å starte eller drive et selskap / næringsvirksomhet krever at du har kjennskap til og forståelse av særtrekk ved sammenslutningsformene aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap, enkeltmannsforetak, samvirkelag, stiftlese og tingsrettslig sameie.

Valg av organisasjonsform er noe av det første du vil måtte ta stilling til når du skal registrere et selskap. Dette er viktig fordi hvilken organisasjonsform du velger vil ha stor betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter.

Omstrukturering eller overdragelse av et selskap kan også være krevende, og juridisk bistand hjelper deg å unngå fallgruber og feil.

La ikke lover og regler, plikter og ansvaret som følger det å drive næringsvirksomhet stjele tid og ressurser fra deg, som du heller burde bruke til å drive din kjernevirksomhet.

Vi gir deg rådgiving innenfor alle sentrale selskaps juridiske områder:

– Stiftelse av selskap
– Utarbeiding av aksjonæravtaler
– Overdragelse av selskap
– Omdannelse (endre eierform)
– Generasjonsskifte
– Selskapsavtaler
Kontrakter
– Konkurs, oppløsning og avvikling

Dette er noen av de forretningsjuridiske områdene vi kan tilby juridisk bistand. Vi bistår også utenlandske selskap som ønsker å etablere seg i Norge.

Vi samarbeider nært med økonomer, regnskapsførere og revisorer, og kan tilby omfattende forretningsjuridisk bistand. Vi tilbyr gode og rimelige løsninger for næringsdrivende og organisasjoner i Norge og utenlands.

Del denne siden

Share