kalkulator, penger og notisblokk - gjeldsproblemer, tvangsfullbyrdelse, Advokat Vidar Sinding AS

Rettslig inndrivelse

Tvangsfullbyrdelse er rettslig inndrivelse av en kreditors penge- eller naturalfordring med myndighetenes bistand.

«Den som har et krav som ikke oppfylles frivillig, kan ikke uten videre ta seg til rette. Man må be om myndighetenes hjelp».

Tvangsfullbyrdelsesloven har regler om hvordan man skal gå frem for å få tvangsgjennomført det som kravet omhandler. Loven inneholder ikke bare regler om fremgangsmåten, men også viktige regler til vern om den som forfølges.

Begjære tvangsfullbyrdelse

For å kunne begjære tvangsfullbyrdelse må du ha et tvangsgrunnlag og dette må være tvangskraftig. Det skilles mellom to typer tvangsgrunnlag:

Særlige tvangsgrunnlag. Dette er  for eksempel gjeldsbrev, legalpant, utleggsforretning og leiekontrakter som oppfyller visse krav til innhold. Et særlig tvangsgrunnlag må gjøres tvangskraftig ved at det sendes et varsel til motparten før innsendelse av begjæring til retten.

Alminnelige tvangsgrunnlag  er en dom eller kjennelse. Et alminnelig tvangsgrunnlag er tvangskraftig uten varsel dersom det ikke er eldre enn ett år.

Ved tvangsfullbyrdelse skal skyldneren normalt varsles. I noen tilfeller kan imidlertid varsel unnlates.

Vårt advokatfirma har god kompetanse innenfor tvangsfullbyrdelse, særlig tvangssalg/tvangsauksjon, utlegg og andre former for beslag.

Del denne siden

Share