Kontrakter og avtaler

Advokat Vidar Sinding AS bistår med utarbeidelse av alle typer forretningsrelaterte kontrakter:

– Kjøpsavtaler
– Konsulentavtaler
– Entrepriseavtaler
– Agent- og mellommannsavtaler
– Leieavtaler
– Låne-, kreditt- og panteavtaler

Gode kontrakter skal på en tydelig måte fastslå hvilke rettigheter og plikter partene har, hva som skal ytes, kvaliteten på dette og ikke minst hva som skal skje ved kontraktsbrudd. Kontrakter er også viktige som bevis på hva partene er blitt enige om og i noen tilfeller fastsetter loven en plikt til å opprette kontrakt.

Mer enn bare jus

For å lage en god kontrakt må advokaten ha god bransjeinnsikt. De fleste bransjer har ulike særtrekk som må tas hensyn til når man utformer kontrakter og avtaler. Vi ser det som særdeles viktig å være nøye og lydhør for klientens ønsker, slik at vi kan utforme de juridiske avtalene tilpasset klientens behov. Våre medarbeidere innehar disse egenskapene.

Del denne siden

Share