• Advokat Vidar Sinding AS tilbyr juridiske kvalitetstjenester til en anstendig pris

Velkommen til
Advokat Vidar Sinding AS

Advokat Vidar Sinding AS tilbyr juridisk bistand innenfor et bredt spekter av rettsområder. Vi har i løpet av årene opparbeidet oss lang erfaring og høy kompetanse innenfor blant annet fagfeltene kontraktsrett, gjeld- og betalingsproblemer, eiendom, arv og testament, selskapsrett, naturskader, tvangsfullbyrdelse, erstatning og førerkortsaker.

Våre kunder er i hovedsak privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter. Advokat Vidar Sinding AS dekker hele landet og har i tillegg kunder fra utlandet.

 

Vår målsetting er klinkende klar! Vi ønsker å tilby et bredt spekter av juridiske kvalitetstjenester til en anstendig pris,
med god oppfølgning og i nær dialog med kunden.Advokat Vidar Sinding

Vidar Sinding, daglig leder og advokat
Advokat Sinding AS

Vi har omfattende erfaring med rettsprosedyrer i alle rettsinstanser og ført en mengde ulike erstatningssaker for domstolene. Men før vi lar en konflikt / sak gå så langt gjør vi selvfølgelig vårt ytterste for å finne løsninger uten å måtte ty til rettsapparatet.

 

Få svarene

Gjeldsproblemer?

Kalkulator og pengesedlerDet går ikke lang tid fra et gjeldsproblem oppstår til man stiller seg spørsmål av typen:
Hva er jeg forpliktet til å betale? Er inkassosalæret lovlig? Kan gjelden være foreldet? Hva innebærer å være kausjonist? Kan jeg hindre eller få utsatt tvangssalget? Har jeg krav på hjelp fra det offentlige? Og hvordan forhandler jeg med kreditorene?

Vi hjelper deg med å få orden på økonomien og velge de rette løsningene.

Få svarene

Del denne siden

Save

Save

Save

Save

Save

Share