En person som holder et førerkort

Mistet lappen?

Mange er avhengig av bil i en travel hverdag. Det å få beslaglagt førerkortet sitt kan derfor føre til store utfordringer i hverdagen. Er du dessuten avhengig av førerkortet ditt i forbindelse med jobben vil konsekvensen bli enda større.

Hvor går grensen for førerkortbeslag, og hva skjer hvis man mister førerkortet? Vet du hva slags plikter og rettigheter du har?

Advokat Vidar Sinding har lang erfaring med saker og juridiske problemstillinger i forbindelse førerkortsaker. Dette gjelder ikke bare førerkortbeslag, men også saker hvor man har mistet førerretten til motorvogn på annet vis.

Du finner utførlig informasjon om alle typer førerkortsaker på vårt nettsted: www.førerkortbeslag.no

Share