Gjeldsrådgiving fra det offentlige

Veien til de offentlige kontorene er lange og mange vet ikke engang hvor de skal begynne å lete. Og så kommer skammen og nedverdigelsen av å be om hjelp. Og i tillegg frykten for å bli avvist og neglisjert. Mange sliter med unødvendige gjeldsproblemer fordi dem ikke ber om hjelp.

Gjeldsrådgiving

Dessverre er det slik at ingen oppsøker deg for å løse gjeldsproblemene. Ønsker du gjeldsrådgiving må du selv ta et initiativ og det gjør du ved enten å ringe det offentlige for å be om hjelp eller aller helst avtaler et tidspunkt for et møte for gjennomgang av din gjeldssituasjon. Tar du ikke initiativet selv dvs. den ene telefonsamtalen eller kommer på det avtalte møtet, har du tapt. Sånn er det bare.

Lovfestet rett

Det er i dag lovfestet at alle har rett på gratis økonomi- og gjeldsrådgiving og det er den enkelte kommune som har ansvaret for denne rådgivningen. Retten til slik gratis gjeldsrådgivning følger av Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 (Lov-2009-12-18-131). Ansvar etter loven hviler på den enkelte kommune og i praksis er det NAV som administrerer og utfører gjeldsrådgivningstjenesten. Enkelte kommuner har dog ansatt egne gjeldsrådgivere og det er da forutsatt at disse skal ha nær dialog og samarbeid med Nav.

Imøtekommende

Min erfaring er at det offentlige – det være seg Nav, den kommunale gjeldsrådgiveren, namsmannen eller andre – stort sett er flinke til å imøtekomme mennesker med gjeldsproblemer, være lyttende og forståelsesfull og bistå på beste måte. Ja, det offentlige er faktisk pålagt en plikt til å behandle den enkelte med verdighet. I den såkalte Nav-loven § 1 (Lov-2006-06-16-20) står det at: ”Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket med respekt,…….”.

Økonomirådstelefonen i Nav – Ring 800GJELD (800 453 53)

Få svarene

Gjeldsproblemer?

Kalkulator og pengesedler - gjeldsrådgiving - Advokat Vidar Sinding ASDet går ikke lang tid fra et gjeldsproblem oppstår til man stiller seg spørsmål av typen:
Hva er jeg forpliktet til å betale? Er inkassosalæret lovlig? Kan gjelden være foreldet? Hva innebærer å være kausjonist? Kan jeg hindre eller få utsatt tvangssalget? Har jeg krav på hjelp fra det offentlige? Og hvordan forhandler jeg med kreditorene?

Advokat Vidar Sinding AS hjelper deg med å få orden på økonomien og velge de rette løsningene.

Få svarene

Del denne siden

Share