Priser og vilkår

Det koster kr 500,- inkl. mva. å benytte tjenesten – Spør advokaten -.

Denne tjenesten leveres kun mot forskuddsbetaling. Du kan enten betale med betalingstjenestene Vipps eller PayPal. Så snart vi har registrert din innbetaling vil ditt spørsmål bli sendt advokaten for besvarelse.

Vilkår for bruk av rådgivningstjenesten  – Spør advokaten –

– Spør advokaten – en betalingstjeneste hvor du er garantert å få svar fra advokat Vidar Sinding. Han setter seg inn i spørsmålet ditt og gir deg et personlig svar med informasjon og opplysning om hvordan har ser på ditt spørsmål/saken.

Svar

Når du stiller spørsmål til – Spør advokaten – vil ditt personlige svar foreligge i løpet av den tiden som er lovet – maksimum 3 virkedager. Med virkedag regnes alminnelig arbeidsdag mandag-fredag, utenom helg og helligdag. Svaret sendes til den epost som er oppgitt i skjemaet.

Personvern og anonymitet

Advokat Vidar Sinding AS setter personvernet i høysetet og driver sin virksomhet innenfor det regelverk som gjelder i Norge. Du kan velge om du vil oppgi navn, adresse ol eller opptre bortimot anonymt. Alle som stiller spørsmål får være anonyme hvis dem ønsker. For å opprettholde denne anonymiteten, må du ikke ta med navn, adresse eller andre opplysninger som kan røpe din identitet når du formulerer spørsmålet ditt. Du må imidlertid oppgi en epostadresse som svaret skal sendes til.

Tjenestens begrensninger

– Spør advokaten – kan ikke sammenliknes med å gå til vanlig konsultasjon hos advokat. Ved vanlig advokatkonsultasjon vil man normalt få mer grundig gjennomgang og vurdering av spørsmålet/saken. Svaret du får fra  – Spør advokaten – gir kun generell informasjon basert på spørsmålet du har stilt. Tjenesten har ikke anledning til å kontrollere korrektheten av de opplysninger som gis i spørsmålene eller om relevante opplysninger mangler.
Det er bare anledning til å skrive inn spørsmål. Dokumenter kan ikke sendes inn eller vedlegges.

Ansvar

Advokat Vidar Sinding AS kan ikke på noen måte stilles til direkte eller indirekte ansvar for noen form for ulempe, tap, skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon inneholdt på, forutsatt i eller tolket ut fra dokumentene som til sammen utgjør nettstedet  – Spør advokaten -.

Forsinkelser og uteblitte svar

– Spør advokaten – har som mål å levere svar til avtalt tid. Hvis det likevel forekommer at et svar av noen grunn blir forsinket eller uteblir, har du rett til å få refundert beløpet du har betalt. Erstatning ut over dette vil ikke bli gitt, og vi påtar seg ikke ansvar for ulempe, tap eller skade som direkte eller indirekte måtte ha sammenheng med et forsinket eller uteblitt svar. Melding om uteblitt svar kan gjøres her. Ta med tidspunkt og dato for når spørsmålet ble stilt.

Klage

Dersom du er av den oppfatning at svaret du får ikke er tilfredsstillende, eller at svaret er i strid med lovgivning, forskrifter, avtaler eller etiske retningslinjer, ber vi deg ta kontakt med oss skriftlig via epost eller brev.

Share