Advokat Vidar Sinding AS

Advokat Vidar SindingVidar Sinding startet sin advokatpraksis i 1996 og har gjennom årenes løp opparbeidet en betydelig erfaring og kompetanse. I tillegg til sitt virke som advokat, har han forfattet flere bøker og artikler om ulike juridiske emner. Rådgiver Kåre Chr Sinding og øvrige ansatte arbeider innenfor enkelte saksområder og tar dessuten del i selskapets alminnelige drift.

Våre kunder er i hovedsak privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter. Vi dekker hele landet og har i tillegg kunder fra utlandet.

Vår målsetting er klinkende klar:

Vi ønsker å tilby juridiske kvalitetstjenester til en anstendig pris, med god oppfølgning og i nær dialog med kunden.

Rettsområder

Vårt advokatfirma dekker et bredt spekter av rettsområder:

– Gjeld
– Kontrakter
– Fast eiendom
– Naturskade
– Førerkortbeslag
– Tvangsfullbyrdelse
– Arv og testament
– Selskaper
– Erstatning

Du finner oss her:

Hovedkontor:
Gamle Beddingvei 19, 1671 Fredrikstad

Avdelingskontor:
Glemmengata 29, 1608 Fredrikstad

 

Advokat Vidar Sinding er

Logo Advokatforeningen

Share