Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning som skal sørge for at de som ikke har god nok økonomi selv til å betale for juridisk hjelp likevel kan få rettshjelp. Denne typen rettshjelp kan  gis av både  privatpraktiserende advokater eller offetnlige advokater.

Offentlig støtteordning

Du kan i visse tilfeller få advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Lov om fri rettshjelp [rettshjelploven] er en ordning som skal hjelpe personer som ikke er i en økonomisk situasjon hvor de selv kan finansiere rettshjelp. Ordningen fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang.

Vilkår for fri rettshjelp

Det er flere vilkår som må oppfylles for å få dekket rettshjelp. I noen sakstyper er det en inntektsgrense og en formuesgrense. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246.000,- for enslige og kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi (Kilde: www.domstol.no)

Bestemt type saker

Forutsetningen for å få advokatbistand gjennom fri rettshjelp er at det er behov for slik bistand. Saken må være av en bestemt type  som for eksempel trygd/pensjon, peersonskadeerstatning, oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, oppsigelse i husleie forhold, skifteoppgjør etter skillsmisse osv. Søknad om fri rettshjelp sender vi til fylkesmannen og domstolene.

Les mer:

Fylkesmannen

Få svarene

Gjeldsproblemer?

gjeldsproblemer - Kalkulator og pengesedler - Advokat Vidar Sinding ASDet går ikke lang tid fra et gjeldsproblem oppstår til man stiller seg spørsmål av typen:
Hva er jeg forpliktet til å betale? Er inkassosalæret lovlig? Kan gjelden være foreldet? Hva innebærer å være kausjonist? Kan jeg hindre eller få utsatt tvangssalget? Har jeg krav på hjelp fra det offentlige? Og hvordan forhandler jeg med kreditorene?

Advokat Vidar Sinding AS hjelper deg med å få orden på økonomien og velge de rette løsningene.

Få svarene

Del denne artikkelen

Share